Mary Sue Hubbardová

Mary Sue zemřela 25. listopadu 2002 v Los Angeles

Mary-Sue Hubbard 1965

stránka s poctou Mary Sue Hubbardová

Drahá Mary Sue,

zemřela jsi – neviděna a izolována od všech scientologů ať už v Scientologické církvi, nebo mimo ni. Trvalo nám přes dva roky, než jsme zjistili, že jsi nás opustila.

Ani jsi neměla odpovídající obřad, nikdo Ti nepomohl, ani neřekl prosté děkujeme. Tvou smrt nikdo ani neoznámil. Nic. Co my vlastně vůbec o Tobě víme z posledních dvaceti let? Upřímně řečeno – nic.

Mé srdce skličuje pomyšlení, jak jsi od konce sedmdesátých let žila. Já byl tenkrát nováček, mladý a nezkušený. Steží jsem mohl pochopit nesmírnou důležitost scientologie. Přestože jsem o Tobě i Ronovi slyšel mnoho, nikdy jsem neměl představu o tom, kdo skutečně jste.

Byla jsi jmenována prvním kontrolorem. Ano, HCO směrnicí z 1. března 1966, Ochránce. A to, že jsme museli zkonfrontovat Tvé uvěznění, bylo ze všeho nejhorší. Nikdy jsem se skutečně nedozvěděl, jak se to vše seběhlo.

Instinktivně jsem poznal, že jsi byla podvedena a zrazena. Slyšeli a četli jsme o tom, jak Tě Miscavige zastrašoval lžemi, falešným obviňováním a možná i fyzickou silou. A později Tě zfalšovaným dopisem donutil k odstoupení a pak úřad ochránce zrušil.

Od bývalých členů personálu, kteří spolupracovali s Miscavigem, jsem slyšel, co za 1,5 musí být. Protože znám tech, umím si představit, co se asi tenkrát dělo. Také Tě obral o Tvé dědictví. A obávám se, že nemáme slov pro popsání toho, co následovalo: Jak přebral veškerou moc tím, že odstavil Tebe i všechny ostatní rodinné příslušníky.

Doufám, že nám dokážeš odpustit skutečnost, že nikdo v té době nebyl schopen zadržet toto utlačovatelské vedení, a nikdo nebyl poblíž když jsi nejvíc potřebovala podpořit. My všichni jsme tím porušili kodex cti.

My si, Mary Sue, uvědomujeme Tvou velkou důležitost při ustavování scientologie, a to jak na poli technologie, tak i na poli organizačním. Byla jsi milována a obdivována a stále jsi.

Jménem všech scientologů Ti chci vyjádřit naše nekonečné díky a sdělit Ti, že Tvá práce a oddanost je a byla ceněna více, než můžeme vyjádřit. Doufáme, že se jednoho dne vrátíš a budeš vřele uvítána všemi skutečnými scientology.

Sbohem.

Max Hauri
předseda ROC

 

Tento dopis je určen pro:

• Mary Sue Hubbardovou †
• Dianu Hubbardovou
• Arthura Hubbarda
• Suzette Hubbardovou
• Tysona Whitea

Jmenuji se Max Hauri a jsem předsedou Výboru Rons orgu. Jsem auditorem a C/S a řídím se technologií L. Ron Hubbarda. Mým cílem na této planetě je pomoci a ten samý cíl měl i Ron.

Velmi rád bych navázal komunikace s Dianou Hubbardovou, Arturem Hubbardem a Suzette Hubbardovou.

Jestliže kdokoli z vás čtyř čte tyto řádky, prosím zatelefonujte mi, napište mi nebo mne navštivte.

Všem scientologům kdekoliv: Žádám kohokoli, kdo má nějakou komunikační linii s kterýmkoli z Hubbardových, aby jim přeposlal tento dopis – děkuji za Vaši pomoc!

S láskou

Max Hauri