Kapitán Bill Robertson

William Branton Robertson se narodil 2. prosince 1936 v americkém státě Georgia.

L. Ron Hubbard and Bill Robertson
L. Ron Hubbard and Bill Robertson

Vyrůstal především v New Orleans, kde také vystudoval vysokou školu. Stal se inženýrem a ve svém oboru pracoval mnoho let. Začátkem šedesátých let se Bill stal aktivním scientologem. V té době se také začal zajímat o světové události. Do té doby pracoval jako inženýr na budování základen pro rakety Minuteman a dalších tajných vládních projektech, avšak nyní si začal uvědomovat, že to v žádném případě není způsob, jak si poradit s problémy světa.

Při první příležitosti si Bill pronajal kajutu na nákladní lodi do Anglie, aby se tam připojil k tehdejšímu hlavnímu proudu scientologie. V roce 1965 přijel na Saint Hill a zapsal se na studium Instruktážního kurzu. Celá věc ho velmi nadchla a od prvního dne věnoval předmětu veškerou svou energii.

Poprvé se Bill setkal s Hubbardem krátce po příjezdu na Saint Hill. On a několik dalších studentů se vplížili do kaple, kde si uspořádali improvizovaný džezový dýchánek s kytarami. Pak přišel Ron, který je venku uslyšel, a připojil se k nim. Půjčil si kytaru a naučil je sérii odvážliveckých pirátských písní z celé časové stopy, na které si vzpomněl. Na to, že se setkali se zakladatelem scientologie, přišli noví studenti ke svému úžasu až později.

Captain Bill Robertson on Apllo ship
Captain Bill Robertson on Apllo ship

Bill brzy vstoupil do personálu a dostal na starost správu nemovitého majetku. Po dokončení kurzu třídy VII pracoval i jako auditor. Později se stal jedním z prvních scientologů, kteří se začátkem roku 1967 zapojili do nově ustavené Námořní organizace (Sea Org). Stal se hlavním inženýrem na první lodi, Enchanteru, a poté na ní vystřídal mnoho různých funkcí. Hodně z jeho let v Námořní organizaci působil Bill jako kapitán vlajkové lodi Apollo. Hubbard mu udělil kapitánskou hodnost, což byla pocta, které se jinak dostalo pouze jeho vlastní ženě Mary Sue. Bill už nikdy potom nebyl znám jinak než prostě jako „kapitán Bill“. Život v Námořní organizaci přinášel mnoho dobrodružství a Bill figuroval uprostřed většiny z nich.

Billovy schopnosti ve funkci misionáře udělaly na Hubbarda velký dojem. Vyvstala-li

Bill Robertson in Europe
Bill Robertson in Europe as Missionaire

potřeba vypořádat se někde s obtížnou situací, kdy všechno mluvilo s neprospěch kolegů, byl Bill vždy jedním z prvních, kdo by byl vybrán, aby tam jel. A tak absolvoval působivý počet misí do mnoha různých prostředí. Postupně pracoval jako velící důstojník většiny tehdejších hlavních organizací. Není pochyb o tom, že se mnohokrát velmi zasloužil o proklestění cesty pro provozování předmětu. Kapitán Bill byl tím typem člověka, který podnikne čelní útok bez ohledu na to, co stojí proti němu. To se samozřejmě nemohlo vždy obejít bez ztrát a často se stalo, že nakonec někomu šlapal na kuří oka. Pokud však jde o dosažení toho, že se úkol splní, vysloužil si velký respekt. Hubbard mu udělil titul „Kha-Khan“, což znamená desetinásobné odpuštění trestu smrti, a tím je v církvi prohlášení za SP. Během své kariéry v Sea orgu vyčerpal Bill nejeden tento život.

V roce 1981, poté, co Hubbard zmizel mimo kontakt s organizací, se Bill zapojil do zjišťování, cože se to s církví děje. Jeho pracovní teorií bylo, že ji infiltrovali vládní agenti a dostali se k moci. Vedl tedy pátrání tímto směrem a objevil poměrně mnoho údajů, které jeho teorii potvrzovaly.

Brzy poté, v roce 1982, došlo v církvi ke hromadné čistce zaměřené na její klíčové členy.

Bill dlouho neváhal a začal organizovat aktivity v nezávislém poli. Přesídlil do Evropy a ustavil OT výbor, jehož úlohou bylo povzbudit nezávislé scientology k účasti na 4-dynamikových projektech. Od roku 1985 se začal znovu soustřeďovat na technologii. Založil volnou síť středisek poskytujících technologii pod souhrnným názvem „Rons org“. Dnes má tato síť v Evropě 15 – 20 středisek a je momentálně největší nezávislou organizací poskytující technologii.

1990-06-30 CBR Dynamics Lecture_CH
Bill Robertson lecturing in Switzerland 1990

Výcvikem terminálů pro poskytování technologie a vydáváním technických publikací se Bill velmi zasloužil o ustavení stabilního nezávislého pole v Evropě. Vyvinul velkolepou sérii pokročilých úrovní navazujících na most, který byl do té doby k dispozici. K fondu existující technologie se nyní řadí velké množství Billových psaných materiálů, nahrávek a videí. Jsou mezi nimi knihy Sector 9 a Teegeeack a série přednášek a seminářů zaobírajících se základní technologií a rovněž předměty jako telepatie a UFO.

Pro Billa byla vždy velmi důležitá láska k hudbě. Během svých několika posledních let vydal sérii devatenácti alb s počítačem generovanou hudbou mnoha různých žánrů. Jeho nejpopulárnější skladby jsou inspirovány hudbou, kterou si vybavoval z dřívějších civilizací na této i jiných planetách.

Bill žil na různých místech v Evropě, včetně Německa, Španělska a Švýcarska.

(Převzato z www.freezone.de)