Výboru Rons orgů

Vítejte na stránkách Výboru Rons orgů

L. Ron Hubbard
LRH Mary_Sue
cropped-LRH-5
L. Ron Hubbard
LRH Mary_Sue
LRH-Enfants

A pak jednou, až tu já ani další chlapi nebudeme, tu náhle trcí tahle vec, tahle organizace. A nekdo musí povstat a ríct: «Auditori sveta, spojte se. Svrhnete tuhle obludu!» A každý by velice jasne videl, jak padne. Víte, proste by padla. Pak by rekli: «Fajn. Ted jsme svobodní.» A dostali by další várku dopisu, oznamujících, že jim odebrali certifikáty.

Snažil jsem se dohlédnout tak daleko do budoucnosti, abych mohl predvídat a predpovedet, co by mohlo nastat, abych to vedel a neudelal príliš moc vecí špatne. Urcité procento mi dovolit musíte. A jak se tak dívám do budoucnosti, vidím, že tu zacházíme s materiálem zneužitelným ke kontrole a ovládání lidstva a nikdy nesmíme dopustit, aby se stal výhradním vlastnictvím nebo nástrojem skupiny, která by ohrožovala masy a pusobila jim pohromu. A možná, že jsem v tomhle jednoduše príliš hrdý, domýšlivý nebo optimistický. Ale nikdy bych ani na chvíli neustoupil od své domýšlivé úlohy jen proto, abych byl prijatelný. Tedy abych se zmýlil v predpovedi.

A já verím, že tahle predpoved je správná. A verím, že svobodné používání materiálu, které známe a rozumíme jim, bude zaruceno jedine pohodovostí organizace, maximem lidí, dobrým výcvikem a dobrým, spolehlivým a dukladným prenosem informací. A pokud tyhle veci dokážeme delat, vyhrajeme. Ale pokud tyhle veci delat nedokážeme, pak se informace, které máme, drív nebo pozdeji stanou vlastnictvím nejaké pochybné skupinky.


(L. Ron Hubbard – prednáška c. 15 z kongresu Anatomie lidského ducha, prednesená 6. cervna 1955)

Co jsou to Rons orgy?

Síť Rons orgů (Rons je zkratka pro Ron’s Organization and Network for Standard Technology, česky Ronova organizace a síť pro standardní technologii) založil v říjnu 1984 v německém Frankfurtu nad Mohanem Bill Robertson. Rons orgy se výslovně distancují od oficiálních i neoficiálních organizací Scientologické církve. Jejich cílem je uplatňovat filozofii a technologii L. Rona Hubbarda a touto fungující metodou pomoci jedinci zlepšit jeho životní podmínky a zažívat více svobody.

Jsme zastánci „zlaté střední cesty“. Všimněte si prosím, že tuto filozofii nemusíme nutně vidět jako jedinou možnou cestu ke štěstí.

Rons orgy tvoří zčásti lidé, kteří byli dříve členy Scientologické církve, ale byli z ní vyloučeni, protože se drželi původní filozofie L. Rona Hubbarda, nebo odešli z vlastní vůle, když viděli, že se filozofie LRH už nepoužívá konstruktivně. Ostatní jsou lidé, kteří se o filozofii LRH poprvé dozvěděli v Rons orzích, hodnověrně a bez nátlaku.

Naším cílem je používat technologii L. Rona Hubbarda v kontextu svobody – a pomáhat tak druhým lidem najít cestu zpět do stavu, v němž je jedinec tím, kdo je doopravdy. Nikoho nepodrobujeme žádným dogmatům ani autoritářské výuce, které se musí do písmene věřit, ale místo toho každého nabádáme, aby objevil, co je pravda pro něj samotného.

Pro nově příchozí

Komukoli, pro koho je scientologie jako předmět novinkou, bychom rádi doporučili, aby navštívil webové stránky místní organizace nebo.

ROC = Výbor Rons orgu (Ron’s Org Committee)

[Rons je zkratka pro Ron’s Organization and Network for Standard Technology, česky Ronova organizace a síť pro standardní technologii]

Vzhledem k rozmáhajícím se neshodám a interpretacím na téma, co je standardní tech, a co ne, a také protože dosud neexistovala instance, která by mohla definovat, co je to Rons org a jak se jím stát, jsme se rozhodli založit sdružení Rons orgů s jasnými stanovami a definicemi, abychom tím zaručili ochranu technologie.

ROC je sdružení organizací poskytujících, vyučujících a šířících standardní scientologickou a dianetickou technologii podle učení a principů L. Rona Hubbarda. Členy ROC jsou pouze organizace, které poskytují, vyučují a šíří standardní scientologickou a dianetickou technologii podle učení L. Rona Hubbarda. Výbor Rons orgů je instancí, která kvalifikuje orgy, jež se chtějí stát členy ROC, a uděluje status oficiálního Rons orgu a ověřovací listiny těm, kteří dosáhnou požadovaných profesionálních standardů.

Na těchto stránkách mohou být odkazy pouze na Rons orgy.

Avšak mimo orgy a Rons polní auditory uvedené na naší domovské stránce existuje také několik málo dalších Rons orgů, které z určitých důvodů nechtějí být na těchto stránkách uvedeny. Chcete-li zjistit, zda je určitá skupina opravdu standardní Rons org, nebo ne, můžete nám poslat e-mail a zeptat se.

Rons org poskytuje všechny scientologické úrovně a kurzy podle úrovně výcviku jejího C/S.

Ani ROC ani žádný Rons org nejsou nijak povinovány Scientologické církvi ani s ní nejsou ve spojení.

Přesnou definici a směrnice k tomu, co je to ROC a co je Rons org, naleznete ve stanovách na těchto stránkách.

Standardní Tech

"A tak, prestože nepusobíme zdaleka tak impozantne, jako velké filozofie, poveruji Vás tímto: Zamerte se na zdrojové spisy, ne na interpretace. Zamerte se na puvodní dílo, ne na odnože.

Pokud jsem já bojoval ctvrt století, vetšinu z toho sám, za to, aby se tato práce nestala nástrojem podpory zotrocovatelu lidstva, aby zustala prostá nejakého destruktivního „bulíkování“ nebo tendencnosti, pak vy tenhle motiv urcite dokážete dovést o trochu dál.

Nebudu vždy tady na stráži. Hvezdy v Mlécné dráze se trpytí a po prázdných polích jedné planety v sousední galaxii vzdychá vítr po písních.

Ani vy tu nejste navždy.

Ale než odejdete, pošeptejte svým synum a jejich synum tohle: „Ta práce byla svobodná. Zachovejte to tak."


(L. Ron Hubbard – prednáška c. 15 z kongresu Anatomie lidského ducha, prednesená 6. cervna 1955)

Seskupení technicky přesných procesů, které představují cestu mezi robotem a OT, přesná metoda jejich zorganizování, přesná metoda jejich dodávání a přesná oprava jakýchkoli chyb, které se na této cestě udělaly. (Třída VIII, č. 2)

Co je to standardní technologie?

"Standardní technologie je obsažena v HCO bulletinech. V žádné z knih o dianetice a scientologii ve skutecnosti obsažena není. Uvedomili jste si to nekdy? Moderní technologie není obsažena v žádné z vázaných knih ani v žádné jiné knize. Je obsažena v HCOB, bulletinech Hubbardovy komunikacní kanceláre, a tam se tyto proste množí jeden za druhým. A predpokládám, že jednoho krásného dne si vyhrneme rukávy a všechny je vydáme serazené podle data, všechny opravené, tak aby nikdy nic neopravovalo cokoli v bulletinech, a udeláme z toho velice, velice jednoduchou záležitost. Budeme je ale muset rozdelit nejspíš do takových sedmi, osmi nebo deseti ruzných svazku, protože je jich pekných pár. Ale je to standardní technologie. Jsou vytištené cerveným inkoustem na bílém papíru. Pokud jsem ho nepodepsal, není pravdivý. A to je standardní technologie."


(SHSBC434, Tabulka klasifikací a auditing, 26. cerven '66)

Svobodná zóna

Objasnění pojmů:

Abychom pomohli vyřešit zmatky, které se vytvořily ohledně definic slov „svobodná zóna“, chceme uvést následující:

Termín „svobodná zóna“ původně vytvořil kapitán Bill Robertson a znamenal nezávislé dodávání scientologie mimo Scientologickou církev.

Brzy poté, v roce 1984, založil „Rons orgy“. V Rons orzích se tyto termíny mnoho let používaly víceméně jako rovnocenné. Ale už počátkem osmdesátých let existovalo široké vyvíjející se pole, které sestávalo z mnoha dalších skupin nebo praktik, z nichž některé dodávaly více či méně standardní tech, ale většina jich poskytovala pozměněné verze scientologie v podobě praktik, u nichž pouze zasvěcení mohli na některých částech jejich technologie určit, že se vyvinuly z tech od LRH.

Když se termín „svobodná zóna“ použije dnes, je to často v širším smyslu, tedy všechny praktiky a skupiny, které poskytují terapii a školení, aby pomohly jedincům překonat duševní bariéry a zlepšit schopnosti, a které jsou ve větší či menší míře založeny na scientologické technologii. Někteří používají toto slovo v užším smyslu, tedy jen pro označení skupin, které poskytují standardní tech mimo Scientologickou církev.

Ustanovením Výboru Rons orgů a jasnou definicí názvu „Rons org“, kterou zveřejňujeme na těchto stránkách, jsme také chtěli nabídnout určitou pomoc komukoli, kdo hledá místo, kde by dostával most. Nyní ke všeobecnému užitku můžeme objasnit, co přesně je míněno termínem „Rons org“ a co člověk může očekávat, když do něho jde.